Trên 30.000 tỷ đồng cho vay sản xuất - kinh doanh

09:49 15/08/2017

Tính đến hết tháng 7-2017, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố ước đạt 90.534 tỷ đồng, tăng 20,33% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 12.574 tỷ đồng, tăng 31,98% so với cùng kỳ. Cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 30.142 tỷ đồng, tăng 42,8%.

Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu 2.015 tỷ đồng, tăng 31,52%. Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đạt 887 tỷ đồng.

Cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 425 tỷ đồng và cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/Q-CP của Chính phủ đạt 35,2 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông