Triển khai phần mềm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

16:19 28/09/2023

Thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, CATP vừa có văn bản yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện ngay các nội dung sau nhằm đẩy mạnh việc triển khai phần mềm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đến Công an cấp xã.

Cụ thể, CATP giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an quận, huyện hướng dẫn Công an cấp xã tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công theo địa chỉ đường link: http://qlhc.dvc.bocongan.gov.vn/; hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP, Nghị định 99/2016/NĐ-CP, Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an huyện An Lão hướng dẫn cơ sở lưu trú ứng dụng phần mềm ASM thực hiện thông báo lưu trú  (Ảnh minh hoạ)

Đồng thời, phối hợp với Phòng Tham mưu, Phòng Công tác Đảng & Công tác Chính trị, Ban Chuyên đề ANHP và Công an các quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cung cấp dịch vụ công lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đến Công an cấp xã để khuyến khích người dân nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trên dịch vụ công.

Phòng Tham mưu có trách nhiệm tập hợp nhu cầu của Công an các đơn vị, địa phương để đề xuất mua sắm, trang cấp máy tính, cài đặt bảo mật, diệt virus và kéo đường truyền phục vụ phần mềm dịch vụ công; cấp phát USB cho Công an cấp xã để triển khai thực hiện.

Phòng Hậu cần chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Tham mưu, Công an các quận, huyện chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, CNTT cho Công an cấp xã; đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác theo quy định.

Phòng Công tác Đảng & Công tác Chính trị và Ban Chuyên đề ANHP đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cung cấp dịch vụ công lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đến Công an cấp xã để khuyến khích người dân nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trên dịch vụ công.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ có trách nhiệm tiến hành kiểm tra an ninh, an toàn máy tính được trang cấp cho Công an các đơn vị, địa phương phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Công an xã, phường, thị trấn.

Đối với Công an các quận, huyện cần tiến hành rà soát các điều kiện về hạ tầng CNTT cho Công an cấp xã, chủ động đề xuất CATP trang cấp số lượng máy tính phù hợp công tác nghiệp vụ. Mặt khác, phối hợp với Phòng Tham mưu để tiếp nhận USB theo danh sách đề nghị, đảm bảo đúng quy định và chế độ bảo quản.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn Công an cấp xã tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công theo địa chỉ đường link: http://qlhc.dvc.bocongan.gov.vn/ và trực tiếp mở tài khoản cá nhân cho cán bộ Công an xã, phường, thị trấn để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo quy định.

Bố trí nguồn nhân lực có trình độ CNTT để thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT từ Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an và thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo quy định. Tuyên truyền đến 100% công dân trên địa bàn về cung cấp dịch vụ công lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đến Công an cấp xã để khuyến khích người dân nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trên dịch vụ công.

Phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chịu trách nhiệm giúp Giám đốc CATP theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện; tổng hợp tình hình kết quả báo cáo theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông