Trung tâm huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ - CATP: Phê bình 70 trường hợp vi phạm điều lệnh CAND

09:11 11/04/2017

Thời gian qua, công tác tập huấn điều lệnh, võ thuật quân sự CAND nói riêng, công tác XDLL nói chung luôn được Trung tâm huấn luyện&bồi dưỡng nghiệp vụ - CATP chú trọng triển khai, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, trong quý 1 năm 2017, Trung tâm phối hợp với Học viện CSND, Học viện ANND quản lý 5 lớp vừa làm vừa học với tổng số 745 học viên; phối hợp với Học viện ANND và Phòng PX13 - CATP tổ chức thi tuyển đầu vào và khai giảng lớp liên thông an ninh do Học viện ANND mở tại Hải Phòng.

Cùng với đó, thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP,  Trung tâm phối hợp với Phòng PC64 - CATP mở lớp bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng bảo vệ thuộc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn Hải Phòng theo chỉ đạo của Giám đốc CATP; tiếp nhận, huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ năm 2017…

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Phòng PX15 chủ động làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện điều lệnh trong CBCS và học viên theo kế hoạch, bảo đảm đúng yêu cầu về nội dung, thời gian và đối tượng tập huấn.

 Cấp uỷ đơn vị cũng đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác điều lệnh, kiện toàn và củng cố hoạt động của Đội điều lệnh bán chuyên trách, phối hợp với Tổ bảo vệ mục tiêu, Ban cán sự các lớp học thường xuyên kiểm tra quân số tham gia học tập, lễ tiết tác phong, việc chấp hành Điều lệnh CAND đối với học viên đang học tập tại Trung tâm. Đội điều lệnh bán chuyên trách của đơn vị đã kịp thời nhắc nhở, phê bình 70 trường hợp học viên đi học muộn, không tham gia chào cờ đầu tuần, đầu tháng, mặc trang phục không đúng điều lệnh, làm việc riêng trong giờ học và một số vi phạm khác.

Cùng với công tác chấp hành điều lệnh, huấn luyện võ thuật quân sự, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, quản lý tốt CBCS và học viên luôn được Trung tâm coi trọng. Ý thức đấu tranh phê bình, tự phê bình trong công tác, sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc đã góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quý 1 năm 2017, đơn vị có 3 tập thể, 3 cá nhân được Giám đốc CATP khen thưởng. Trước đó, năm 2016, Trung tâm huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ được Giám đốc CATP tặng danh hiệu “Đơn vị văn hoá, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND”.

THẾ KHOA 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông