Tuổi trẻ huyện Tiên Lãng: 636 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng

14:57 17/07/2022

Thời gian qua, triển khai công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, Đoàn Thanh niên huyện Tiên Lãng đã đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Luật Thanh niên, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”…

Chương trình phát triển thanh niên huyện Tiên Lãng giai đoạn 2016 – 2020; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018-2022 tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện chú trọng triển khai.

Nhờ đó, trong 5 năm (2017-2022), toàn huyện kết nạp được 7.742 đoàn viên mới; 1.100 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét. Trong đó, có 636 đoàn viên vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

 Cùng với đó, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10-11-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành đoàn về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã thành lập được 4 tổ chức Đoàn, 2 tổ chức Hội thuộc các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông