Văn bản – Chính sách

08:50 10/09/2018

* Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Tăng cường biện pháp quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định…

Đó là những nội dung quan trọng trong Công văn số 5486 ban hành ngày 29-8 của UBND TP Hải Phòng về việc tăng cường biện pháp quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

* Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, loại bỏ những nút thắt, rào cản đối với xuất khẩu.

Các bộ, ngành khẩn trương xem xét lại một số quy định đối với sản xuất và nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, chế biến để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin giúp định hướng sản xuất phục vụ xuất khẩu...

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông