Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

16:31 13/01/2017

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ phát động
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ phát động

Sáng 12-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo TW; các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các học viện, trường CAND; Công an và Cảnh sát PCCC các địa phương. Tại điểm cầu CATP Hải Phòng, đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó giám đốc CATP chủ trì.

Quán triệt nội dung kế hoạch của cuộc vận động, trung tướng Lê Văn Đệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ: Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp và toàn thể CBCS đối với nhiệm vụ xây dựng phong cách, phẩm chất chính trị, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCS CAND; nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong thời điểm mới.

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Bộ Công an đã đề ra 7 nhóm nội dung, biện pháp. Trong đó tập trung: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt.

Đại tá Nguyễn Văn Sóng - Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng
Đại tá Nguyễn Văn Sóng - Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định  về quy tắc văn hoá ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hoá của CBCS CAND. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS.

Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể MTTQ và  nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ những ưu điểm, thiếu sót, tồn tại trong công tác của lực lượng CAND; phân tích nguyên nhân, tìm hướng khắc phục. Chính vì thế, các đơn vị phải khẩn trương xây dựng Ban chỉ đạo để thực hiện nghiêm túc cuộc vận động cho phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị; công an các cấp, học viện, trường...; nhất là lãnh đạo chỉ huy nêu cao tính tiền phong gương mẫu thực sự là hạt nhân trong cuộc vận động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 và những năm tiếp theo, lấy kết quả của cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá nhận xét phân loại bình xét cán bộ; trong quá trình thực hiện cần nghiêm túc đánh giá những điểm mạnh, hạn chế để tập trung thực hiện.

Để cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ phải có sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Do đó, báo chí của lực lượng công an phải mở chuyên mục tuyên truyền rõ nét cuộc vận động, qua đó xây dựng những mô hình, gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, đồng thời đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Cùng với việc phát động, Tổng cục Chính trị CAND chủ trì tổ chức tọa đàm cùng các đơn vị, khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ ở từng lực lượng; từng cán bộ phải có bản cam kết, công khai nội dung thực hiện để mọi người cùng biết, tham gia giám sát.

Minh Phương


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông