Xây dựng thế trận liên hoàn bảo vệ ANTT

16:46 03/03/2011

Sáng 2-3, UBND quận Dương Kinh triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011. Ông Nguyễn Văn Thành, Thành uỷ viên, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.

Các cá nhân được UBND quận khen thưởng
Các cá nhân được UBND quận khen thưởng

Năm qua, cấp uỷ, chính quyền quận Dương Kinh đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong toàn quận đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà trọng tâm là thực hiện các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp vận động toàn dân tham gia; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả phong trào tự quản, liên kết bảo vệ ANTT. Qua đó, chất lượng hoạt động của các đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào từng bước được nâng cao; công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào đã được đổi mới, kết hợp chặt chẽ phát động quần chúng với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm, TNXH.

Qua đó, ý thức trách nhiệm của quần chúng trong phong trào đã được nâng lên rõ rệt, tạo thành thế chủ động, phòng chống áp đảo tội phạm. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, triệt xoá các ổ nhóm cờ bạc, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trong nhân dân, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để phát sinh tồn tại các điểm nóng về ANTT.

Tại hội nghị, có 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích được CATP khen thưởng, 5 tập thể và 9 cá nhân được UBND quận khen thưởng.

Năm 2011, quận Dương Kinh phấn đấu thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó: tập trung tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, hoạt động của các bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị; tăng cường quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân; đấu tranh ngăn chặn hành vi của các phần tử xấu lợi dụng kích động, gây phức tập về ANTT; nâng cao hiệu quả các mô hình phong trào của đoàn thể, hội, các chuyên đề phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban dân vận và CA các phường; vận động quần chúng tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vận động đối tượng ra đầu thú, tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại cộng đồng; kịp thời hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; đẩy mạnh phong trào thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị gắn liền với đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư an toàn; nhân rộng mô hình địa bàn trắng về ma tuý trên các phường trong toàn quận; tạo chuyển biến trong công tác đảm bảo TTATGT, vệ sinh môi trường; tiếp tục nhân rộng mô hình “3 quản, 4 giữ” về ANTT, đẩy mạnh mô hình tự quản về ANTT ở các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, phát huy chất lượng hoạt động của các mô hình liên kết, góp phần tạo thế liên hoàn trong phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT ở từng địa bàn.Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông