Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động: Luật Cảnh sát cơ động có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023

10:59 21/11/2023

Ngày 14-6-2022, tại kỳ họp thứ 3, khóa XV, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15. Bộ Luật Cảnh sát cơ động được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Để giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và chi tiết, cụ thể về những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động cũng như các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng mở chuyên mục tìm hiểu: “Luật Cảnh sát cơ động”, trân trọng kính mời quý đọc giả cùng tìm hiểu!

Luật Cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động, đánh dấu bước chuyển mình mới của lực lượng, khẳng định rõ vai trò, tầm quan trọng của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ ANCT, TTATXH của đất nước.

Luật được kết cấu gồm 5 Chương, 33 Điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, tiếp tục khẳng định và làm rõ vị trí, chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trong việc làm “nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.

Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động của lực lượng; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông