Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động phần II Thông tư 54 Quy định về tuần tra, kiểm soát công khai, công khai kết hợp hoá trang

18:47 09/01/2024

Tại Điều 9, Chương II Thông tư 54/2022/TT-BCA quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 14/11/2023, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Đối tượng tuần tra, kiểm soát” của Cảnh sát cơ động.

Theo đó, đối tượng tuần tra của Cảnh sát cơ động gồm: Địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến được phân công. Đối tượng kiểm soát gồm: Người, phương tiện, đồ vật, tài liệu.

Về hoạt động “Tuần tra, kiểm soát công khai” tại Điều 10 chương này của Thông tư quy định như sau: Tuần tra, kiểm soát công khai gồm: Tuần tra, kiểm soát cơ động chiến đấu; Kiểm soát tại điểm, chốt trong địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến tuần kiểm soát.

Trường hợp kiểm soát tại một điểm, chốt phải có kế hoạch, phương án được người có thẩm quyền phê duyệt. Khi tuần tra, kiểm soát công khai phải sử dụng trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân theo quy định; sử dụng phương tiện giao thông hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong phạm vi địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến được phân công; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Về hoạt động “Tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang”, Điều 11 chương này của Thông tư quy định được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác khi có yêu cầu và khi có diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang. Việc thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát được Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an cấp tỉnh phê duyệt.

Khi tuần tra, kiểm soát phải bố trí cán bộ hóa trang (mặc thường phục) để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trong phạm vi khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông