Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động: Ý nghĩa của việc quy định Ngày truyền thống Cảnh sát cơ động (15/4)

10:00 30/11/2023

Trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an nhân dân vũ trang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn lãnh tụ, các cơ quan đầu não của Đảng và nhà nước, các vị khách quốc tế đến nước ta, các cơ quan ngoại giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn đó, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/CP, ngày 22/2/1973 của Hội đồng Chính phủ về sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Công an và chuyển giao tổ chức nhiệm vụ bảo vệ nội địa của Công an nhân dân vũ trang sang lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 32-NĐ/CP, ngày 6/1/1974, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 33/QĐ/CA thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ và Thông tư số 03/TT/TC ngày 7/1/1974 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức lực lượng Cảnh sát bảo vệ từ Trung ương đến địa phương. Ngày 15/4/1974, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ, đây là tiền thân của lực lượng Cảnh sát cơ động hiện nay.

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Cảnh sát cơ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Nhà nước chính thức công nhận và quy định tại Điều 6 Luật Cảnh sát cơ động ngày 15/4 hằng năm là ngày truyền thống của Cảnh sát cơ động.

Việc quy định ngày truyền thống của Cảnh sát cơ động mang nhiều tầng ý nghĩa. Cụ thể, Ngày truyền thống mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước và Công an nhân dân.

Đây cũng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành của Cảnh sát cơ động đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Hàng năm, thông qua việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống chính thời điểm để Công an các địa phương đánh giá, tổng kết những thành tựu đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

KC

                                                                                                                                                                       

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông