Chuyên mục Luật Cư trú: 3 trách nhiệm quản lý cư trú của Công an xã, phường, thị trấn

20:09 09/06/2022

Tại Điều 24, Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định cụ thể 3 trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực cư trú như sau:

Một là: Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Điều 33 Luật Cư trú.

Hai là: Thu thập, cập nhật chỉnh sửa thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo thẩm quyền.

Ba là: Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Công an cấp trên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông