Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Cơ quan báo chí, MTTQ, các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma tuý?

21:25 27/03/2023

Tại Điều 9, Chương II, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan báo chí trong phòng, chống ma tuý. Theo đó, cơ quan báo chí có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.

Và tại Điều 10, Chương II, Luật này cũng đưa ra 3 trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác trong công tác phòng, chống ma tuý như sau:

Một là. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến  kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong Nhân dân; vận động Nhân dân  tham gia phòng, chống ma túy và thực hiện các phong trào phòng, chống ma túy. 

Hai là. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. 

Ba là. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cơ quan có thẩm quyền  vận động người nghiện ma túy thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông