Đẩy mạnh thực thi pháp luật, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

17:00 01/02/2024

Thực hiện Công văn số 111/UBND-MT ngày 15/1/2024 của UBND TP, theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố tại Công văn số 290/STNMT-CCBVMT ngày 22//2024 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn; Giám đốc CATP vừa ban hành Công văn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung sau:

Yêu cầu CBCS Công an Nhân dân, người lao động và Nhân dân nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

Không tham gia săn bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật. Không nuôi, trồng, mua bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hành vi tiếp tay cho các hoạt động săn, bẫy chim hoang dã trái phép.

Mặt khác, phối hợp cùng các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam và thành phố Hải Phòng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biệp pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã, chim di cư; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nuôi, trồng, bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (Danh mục loài ngoại lai xâm hại được ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, phát hiện, điều tra và xử lý hành vi vi phạm về môi trường, đa dạng sinh học, tội phạm môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm ngay những vấn đề có nguy cơ tạo thành các “điểm nóng” về ANTT liên quan đến môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, nhất là các hành vi nuôi, nhốt, săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

Giao Phòng Cảnh sát kinh tế giúp Giám đốc CATP đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung trên. Công an các đơn vị, địa phương tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về Giám đốc CATP đơn vị trước ngày 27/2/2024 để tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn gì, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo Giám đốc CATP qua Phòng Cảnh sát kinh tế để được chỉ đạo, hướng dẫn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông