Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp Ứng dụng dữ liệu dân cư đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội

14:19 31/01/2024

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP và đề nghị của Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP về việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội để người dân tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố vừa ban hành công văn số 08/BCĐDA06HP-KSTTHC, ngày 19/1/2024 về việc triển khai công tác tuyên truyền các giải pháp Ứng dụng dữ liệu dân cư đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội.
Phục lục sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các tổ chức tài chính, ngân hàng

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: Tuyên truyền, phổ biến nội dung trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình nắm được tiện ích ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay, biết và có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Phục lục sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các tổ chức tài chính, ngân hàng

Hiện nay, đã có 6 tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại như: BIDV, Vietcombank, Vietinbank, PVcombank, VIB, MCredit đã có các sản phẩm để người dân, các đối tượng người lao động được tiếp cận với nguồn vay vốn không phải thế chấp tài sản, góp phần an sinh xã hội, hạn chế tội phạm tín dụng đen và áp dụng triển khai trên toàn quốc từ ngày 15/1/2024.

Phục lục sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các tổ chức tài chính, ngân hàng

Mặt khác, chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP cấp xã và Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP và công nghệ số cộng đồng cấp thôn, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền về tiện ích, các sản phẩm, đối tượng được thụ hưởng biết và sử dụng (khi có nhu cầu).

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, Văn phòng đại diện, Tổ chức tín dụng tuyên truyền về các sản phẩm, ứng dụng tiện ích Đề án 06/CP góp phần triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại: BIDV, Vietcombank, Pvcombank, VIB, MCredit trên địa bàn thành phố phối hợp tuyên truyền và hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu sử dụng sản phẩm cho vay bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách này gây mất niềm tin của người dân.

Phụ lục sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các tổ chức tài chính, ngân hàng

Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, thực hiện ghi hình các phóng sự, tin, bài về tiện ích ứng dụng dữ liệu dân cư đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội để tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân trên các phương tiện đại chúng và trên các nền tảng mạng xã hội.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP) để được hướng dẫn thực hiện.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông