Dịp lễ 30/4 và 1/5 học sinh được nghỉ 5 ngày liên tục

  09:23 19/04/2024

  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa có Công văn 1116/SGDĐT - VP về thực hiện nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động năm 2024 (1/5).

  Theo đó, trong dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động năm 2024 (1/5) đối với các Trường Mầm non, Tiểu học (công lập và ngoài công lập), do đã được nghỉ thứ bảy hằng tuần theo quy định, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ tư ngày 1/5/2024; tổ chức dạy, học và làm bù vào thứ Bảy ngày 4/5/2024.

  Đối với các Trường THCS, THPT, Phổ thông nhiều cấp có cấp THPT (công lập và ngoài công lập), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc, do không được nghỉ thứ bảy hằng tuần theo quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 1/5/2024; chủ động tổ chức dạy, học và làm bù theo khung thời gian năm học 2023-2024.

  Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh được nghỉ 5 ngày liên tục

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, cha mẹ học sinh và học sinh có ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản; an toàn giao thông; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội… trong dịp nghỉ lễ. Chủ động kiểm tra các điều kiện phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại cơ sở giáo dục trong dịp nghỉ lễ.

  Thủ trưởng các đơn vị giáo dục duy trì lịch trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ lễ.

  VŨ DUYÊN

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông