Hơn 192 nghìn tờ khai tại Cục Hải quan trong tháng 11-2022

10:33 22/12/2022

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 11-2022 tổng tờ khai toàn Cục là 192.819 tờ khai. Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 105.281 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 87.538 tờ khai, giảm 3,98% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 4,4% so với tháng 10-2022.
Tổng tờ khai toàn Cục Hải quan trong tháng 11-2022 tăng 4,4% so với tháng trước (ảnh minh họa)

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan Khu chế xuất và khu công nghiệp với 44.462 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI với 5.689 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất với 13.135 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI có số tờ khai nhỏ nhất với 5.689 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan Khu chế xuất và khu công nghiệp có lượng tờ khai lớn nhất với 44.462 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất với 10.315 tờ khai.

Cũng trong tháng 11 - 2022 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 62,9%, luồng vàng 33,5%, luồng đỏ 3,6%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV I, KV II, KV III, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 18,2%; luồng vàng 72,6%; luồng đỏ 9,3%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 73,6%; luồng vàng 24,2%; luồng đỏ 2,2%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới 82% (tương đương với 30.312 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông