Lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống

  11:53 17/08/2017

  Thực hiện việc lấy mẫu giám sát dịch bệnh thủy sản năm 2017, Chi cục Thú y thành phố đã phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các huyện, quận triển khai lấy 319 mẫu giám sát dịch bệnh tại 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống.

                               Không có mẫu môi trường định lượng vi khuẩn vibrio sp trong nước vượt ngưỡng cho phép

  Trong đó có, 194 mẫu tôm xét nghiệm các chỉ tiêu bệnh Đốm trắng (WSSD), Hoại tử gan tụy cấp (AHPND), bệnh Hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHNV), vi khuẩn vibrio sp; 126 mẫu cá xét nghiệm các chỉ tiêu bệnh Hoại tử thần kinh (VNN); bệnh do vi khuẩn ở cá nuôi nước ngọt, mặn, lợ.

  Kết quả xét nghiệm cho thấy: tại 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống trên địa bàn quận Dương Kinh có 3/62 mẫu tôm dương tính với bệnh Hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (chiếm 4,9%); 4/4 mẫu tôm dương tính với vi khuẩn nhóm vibrio sp.

  Ngoài ra, đơn vị còn tiến hành lấy 269 mẫu giám sát định kỳ, đột xuất tại các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố. Qua xét nghiệm, phát hiện trên địa bàn huyện Tiên Lãng, quận Dương Kinh, Đồ Sơn có 29/77 mẫu dương tính bệnh đốm trắng do vi rút (chiếm 37,7%); 4/70 mẫu dương tính với bệnh Hoại tử gan tụy cấp (chiếm 5,7%); 2/49 mẫu dương tính bệnh Hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô trên địa bàn phường quận Dương Kinh;18/33 mẫu tôm dương tính với mẫu nhiễm Vibrio sp (chiếm 54,5%). 

  Tuy nhiên kết quả kiểm tra 40 mẫu môi trường nuôi thủy sản cho thấy không có mẫu môi trường định lượng vi khuẩn vibrio sp trong nước vượt ngưỡng cho phép.

  KC

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông