Những thay đổi trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT

  21:22 29/08/2019

  Thực hiện quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật giá, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định 85/2012/NĐ-CP, Nghị định 38/2019/NĐ-CP, ngày 5/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp.

  So với Thông tư 39 thì Thông tư 13 không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 72/2018/QĐ-CP ngày 15/5/2018) sang mức lương cơ sở 1.490.000 đồng từ ngày 1-7-2019 (theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019).

  Cụ thể, so với Thông tư 39/2018/TT-BYT, mức giá quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BYT đều tăng lên ở những hạng mục sau:

  - Mức giá khám bệnh tăng bình quân 5%

  - Mức giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,33%

  - Mức giá dịch vụ kỹ thuật y tế tăng bình quân 1,07%

  Với việc triển khai thực hiện theo Thông tư 13, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn, người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo; người có công với cách mạng, thân nhân là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội thuộc diện được Ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác mua thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh (KCB) được BHYT thanh toán 100%, sẽ không bị ảnh hưởng. Đối với người cận nghèo với tỷ lệ đồng chi trả là 5%, mức độ tác động không đáng kể, chỉ tăng 0,22% đối với ngày giường và các dịch vụ khác là 0,05%.

  Với các đối tượng có thẻ BHYT phải đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh BHYT, có bị ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều, tăng thêm 20% của 4,4% đối với ngày giường là 0,88%, tăng thêm 5% của 1,1% đối với các dịch vụ khác là 0,2%.

  Với người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên đi khám chữa bệnh đúng tuyến, khi số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa sáu tháng lương cơ sở, thì việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương 1.490.000 đồng tạo điều kiện cho các trường hợp này được thanh toán chi phí KCB BHYT hơn khi thực hiện mức giá theo Thông tư 39, cụ thể là được thanh toán tăng từ 8.340.000 đồng lên 8.940.000 đồng.

  Đối với cơ sở KCB, mặc dù việc điều chỉnh giá lần này vẫn chưa kết cấu chi phí quản lý theo lộ trình giá dịch vụ công quy định tại Nghị định 16/NĐ-CP nhưng việc điều chỉnh giá cũng góp phần tăng nguồn thu cho các cơ sở y tế; các bệnh viện có nguồn kinh phí để trả lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng.

  Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30-11-2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20-8-2019. Do chỉ thay đổi mức giá nên các bệnh viện chỉ phải cập nhật lại mức giá theo quy định của Thông tư để triển khai thực hiện.

  Bùi Hạnh

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông