Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP: Thu nhận 14.323 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử

14:08 27/09/2022

Triển khai công tác hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD, 9 tháng qua, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP, đã làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc CATP ban hành 107 văn bản, đồng thời xây dựng, triển khai nghiêm túc, hiệu quả 143 văn bản trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD.

Công tác hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác đăng ký, quản lý cư trú và xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư; xử lý số nhân khẩu bị trùng thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư được đơn vị chú trọng đẩy mạnh. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện tiến hành xác minh, xử lý, giải quyết hồ sơ vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý cư trú; vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu dân cư thành phố; hướng dẫn, trả lời Công an các quận, huyện xử lý hồ sơ vướng mắc trong công tác đăng ký quản lý cư trú.

 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP cấp CCCD lưu động cho phạm nhân được đặc xá năm 2022 tại Trại giam Xuân Nguyên

Trong 9 tháng, đơn vị đã tiếp nhận 14.323 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử. Trong đó, có 7.215 hồ sơ cấp mới, 119 hồ sơ cấp đổi và cấp lại 8.156 hồ sơ; xây dựng 416 công văn gửi Công an các tỉnh, thành phố về trao đổi thông tin cấp CMND; xác nhận 3.955 trường hợp đã cấp CMND 9 số cho công dân; tra cứu 683 trường hợp cấp CMND, CCCD theo yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ. Hướng dẫn hồ sơ thiếu thủ tục, vướng mắc cho 2.519 công dân và hướng dẫn Công an các quận, huyện thực hiện tốt các nội dung, quy trình cấp, quản lý CCCD theo quy định.

Đáng chú ý, thời gian qua, đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tiến hành kiểm tra 141 lượt tại Công an các quận, huyện.

Đơn vị đã thành lập 4 tổ kiểm tra, hướng dẫn công tác cấp CCCD về thực hiện đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử tại 11/15 Công an quận, huyện; 6 tổ kiểm tra Công an các quận, huyện về công tác thu nhận lại hồ sơ cấp CCCD, khắc phục hồ sơ do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an phê duyệt không được cấp.

Đặc biệt, vừa qua, đơn vị đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động cho 64 phạm nhân được đặc xá năm 2022 tại Trại giam Xuân Nguyên (36 phạm nhân) và Trại tạm giam CATP (28 phạm nhân).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông