Quận đoàn Hồng Bàng: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên

12:28 12/09/2022

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, thời gian qua, Quận đoàn Hồng Bàng luôn bám sát chủ đề công tác từng năm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh hoạt động giáo dục toàn diện với nội dung phong phú, hình thức tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ.
Tuổi trẻ quận Hồng Bàng tích cực tham gia các cuộc thi do Thành đoàn phát động

Các nội dung của chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, giai đoạn 2018 - 2022”, Kết luận số 05 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới”…, được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận cụ thể hoá sao cho phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.

Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết về công tác thanh niên, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tuổi trẻ quận chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo như sân khấu hóa, thiết kế poster tuyên truyền, diễn đàn...

Quận đoàn thì tích cực tổ chức các cuộc thi do các cấp bộ Đoàn phát động như: Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90  năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng”; “Tìm hiểu các Kỳ Đại hội Đảng bộ thành  phố Hải Phòng và Đại hội Đảng toàn quốc”; cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…, bằng các hình thức tổ chức thi tập trung và tuyên truyền trên trang fanpage của Quận đoàn thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Qua đó, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cho đội ngũ ĐVTN; từng bước xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng.

KC 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông