Sản xuất nấm ở huyện Tiên Lãng: Vẫn mang tính phong trào

23:07 11/05/2014

 

Ngoài tồn tại trên thì trình độ chuyên môn của phần lớn người sản xuất còn hạn chế, kỹ năng sản xuất của các hộ chưa hoàn thiện, còn tùy tiện. Đa số các hộ chưa tận dụng tối đa diện tích sản xuất nên lượng nguyên liệu đưa vào sản xuất trên một đơn vị diện tích còn thấp. Cơ sở sản xuất nấm chưa có, vì vậy chưa kiểm soát được chất lượng giống.

Tổng số nguyên liệu đưa vào sản xuất không đạt kế hoạch, việc sản xuất không đồng đều giữa các địa phương trong huyện. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng phần nào đến năng suất và chất lượng nấm. 

Nhưng nhìn chung, sản xuất nấm niên vụ 2013-2014 cho kết quả khá cao cả về năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nấm rơm, mỡ, sò đạt gần 13,5 tỷ đồng. Sản xuất nấm đã tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động thường xuyên và thời vụ, mức lương khoảng 2 triệu đồng/người/1 tháng.

Niên vụ sản xuất nấm 2014-2015, huyện Tiên Lãng phấn đấu đưa tổng số nguyên liệu vào sản xuất đạt 2.000 tấn (ưu tiên nấm mỡ, nấm rơm trái vụ) và xây dựng thêm từ 3 đến 5.000m2 lán trại mới.

Hiện Tiên Lãng có 349 lán tương ứng với diện tích 43.130m2 trồng nấm, 18 lò, 1 cơ sở chế biến nấm ở xã Quang Phục với công suất 10 tấn nấm tươi/ ngày. 

PV 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông