Thu ngân sách Hải quan tăng 16,77% so với cùng kỳ

21:03 15/09/2022

Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực và chống thất thu qua công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 do ngành hải quan thực hiện đạt 52.029,1 tỷ đồng, tăng 16,77% s với cùng kỳ năm 2021.
8 tháng năm 2022, thu ngân sách ngành hải quan đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng (ảnh minh họa)

Theo số liệu từ Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến hết ngày 31-8-2022, Cục Hải quan thành phố thu được 52.029,1 tỷ đồng, đạt 81,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 77,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 7.472,7 tỷ đồng (tương ứng 16,77%) so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 8 thu được 6.965,7 tỷ đồng, tăng 8,1% so với tháng 7-2022.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 44.821,9 đồng, đạt 80,1% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 76,23% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, đạt 74,7% chỉ tiêu UBND thành phố giao phấn đấu, tăng 6.026,8 tỷ đồng (tương ứng 15,54%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng thu 8 được 6.160,9 tỷ đồng, tăng 9,5% so với tháng 7 -2022.

Có được những kết quả nêu trên là do Cục Hải quan đã luôn chủ động, tích cực triển khai các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7… đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước của ngành Hải quan.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước, những tháng cuối năm, Cục Hải quan xác định tiếp tục tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 439/CT-TCHQ của Tổng Cục Hải quan nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông