Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

16:48 30/12/2021

Sau 5 năm triển khai, Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đã tạo ra sức lan toả sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống nhân dân, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư. Qua đó, có đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như chương trình giảm nghèo bền vững của cả nước.
Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động, chính thức triển khai từ cuối năm 2015 nhằm vận động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của đất nước.

Triển khai Cuộc vận động, MTTQ các cấp đã gắn nội dung Cuộc vận động với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động, như: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ ANTQ”…

Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã tổ chức 126 cuộc tọa đàm, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện Cuộc vận động.

Hiện, 63/63 các tỉnh, thành phố của cả nước đã có chương trình, kế hoạch liên tịch giữa UBND và MTTQ Việt Nam về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hầu hết các tỉnh, thành phố đã có chương trình, kế hoạch hiệp thương giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM

Đáng chú ý, trong 2 năm (2020, 2021), trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã phát động lời kêu gọi: “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, hướng dẫn Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, triển khai các hình thức vận động, quyên góp kinh phí phòng, chống dịch.

MTTQ các cấp đã phối hợp kịp thời với các tổ chức thành viên làm tốt công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh, ổn định đời sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cùng với các hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên đã triển khai Cuộc vận động gắn với các nội dung, hoạt động của tổ chức mình. Mỗi tổ chức đều có những phong trào nổi bật để tuyên truyền, vận động sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM

Đơn cử, các cấp Công đoàn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, các đoàn thể, chính trị, xã hội thành lập 2.649 Tổ tự quản khu nhà trọ với 186.968 công nhân lao động tham gia. Qua đó, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa công nhân lao động với nhân dân, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội ở địa phương.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những định hướng chỉ đạo cụ thể, kịp thời như: chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch, xây dựng phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”… Qua đó, đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng và kịp thời chia sẽ, hỗ trợ, động viên đội ngũ đoàn viên công đoàn trong cả nước.

Hội Nông dân Việt Nam thì tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng NTM như: hiến đất, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu ngày công lao động để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường điện hạ thế, phòng học, nhà văn hóa xã, thôn, bản, đắp bờ bao chống lũ. Đồng thời, tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn VSMT nông thôn, phòng chống TNXH.

MTTQ Việt Nam thành phố chung tay bảo đảm an sinh xã hội

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả được 1.213 mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp nhau khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống với nhiều cách làm sáng tạo của nông dân thông qua các hoạt động: “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình”, “Tổ hỗ trợ nông vụ”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bữa cơm 0 đồng”…

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM, “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Triển khai đề án: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng NTM, giai đoạn 2016 – 2020”, đến nay, 100% tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng NTM.

Cùng với việc triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng một loạt các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn ANTT tại địa bàn dân cư. Thực hiện Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”, các cấp Đoàn đã tổ chức Chương trình “Triệu túi an sinh” góp phần chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

MTTQ Việt Nam thành phố chung tay bảo đảm an sinh xã hội

Đáng chú ý, giai đoạn 2016 - 2020, Hội CCB các cấp đã tham gia ủng hộ hơn 800 tỷ đồng, hơn 3,7 triệu ngày công, hơn 5,2 triệu m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, phá tường rào, mở rộng đường làng, ngõ xóm, nâng cấp hơn 8.400 km đường giao thông nông thôn; tham gia xây dựng, sửa chữa hơn 11.000 cây cầu, cống, kênh mương thủy lợi; xây dựng gần 5.500 trường học, lớp học, các cơ sở văn hóa, nhất là ở các xã ở địa bàn khó khăn.

Đồng thời, các cấp Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Tính đến năm 2020, các cấp Hội CCB đã giảm được 12.002 hộ nghèo, số hộ có mức sống khá và giàu chiếm 56,7%, đã có 25/63 tỉnh hội, thành hội, 82/703 huyện, thị, thành phố, 3.015/11.158 số xã, phường, thị trấn không còn hộ nghèo. Nhiều mô hình trong xây dựng NTM, đô thị văn minh được Hội duy trì, phát huy hiệu quả như: mô hình: “CLB Tổ, Đội CCB tự quản thu gom rác thải”, “Thắp sáng đường quê”, “Tổ nắm tin”, “Đoạn đường CCB tự quản”...

Có thể khẳng định, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” MTTQ các cấp đã góp phần đồng hành cùng cấp uỷ, Đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống. Thông qua 5 nội dung toàn diện của Cuộc vận động đã góp phần thực hiện hiệu quả 19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, trong 5 năm qua, nhân dân cả nước đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Các địa phương đã huy động được hàng trăm tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn.

Tuổi trẻ CATP chung tay phòng chống dịch Covid-19

Hiện, cả nước có 3 tỉnh, thành phố đã có 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 4 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh thông qua các hoạt động như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực đô thị, xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, VSMT; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, người dân trong xây dựng chuẩn mực, đạo đức, lối sống và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở mỗi cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông