Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố: Xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

21:15 25/01/2022

Chiều 25-1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2021 của thành phố; tập trung về nguồn vốn và giải ngân hoàn thành các chương trình cho vay theo kế hoạch tăng trưởng năm 2021.

Đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; kết hợp với chính quyền địa phương  giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh các hoạt động khác, góp phần tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Tổng nguồn vốn đến 31-12-2021 đạt 3.605.399 triệu đồng, tăng 8,3% so với năm 2020. Trong đó: nguồn vốn cân đối từ Trung ương 3.335.514 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 92,5%/tổng nguồn vốn, tăng 225.927 triệu đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng 7,3%. Vốn nhận ủy thác đầu tư ngân sách địa phương là 269.885 triệu đồng, tăng 51.081 triệu đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng 23,3%.

Chủ tịch Hội CCB thành phố Lưu Xuân Cải phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đáng chú ý, tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31-12-2021 đạt 3.459.334 triệu đồng, tăng 283.910 triệu đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng 8,9% và hoàn thành 98,7% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao.

Cũng trong năm 2021, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bằng các hình thức gia hạn nợ đối với 1.050 khách hàng với số tiền 76.662 triệu đồng; điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với 1.546 khách hàng với số tiền 93.851 triệu đồng. Cùng với đó, NHCSXH thành phố phối hợp với các tổ chức Hội nhận ủy thác duy trì và thực hiện tốt các nội dung ủy thác. Nợ quá hạn đến 31-12-2021 là 5.559 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,17% tổng dư nợ ủy thác, giảm 73 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 1,3% so với năm 2020.

Chủ tịch Hội LHPN TP Vũ Thị Kim Liên phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, NHCSXH thành phố và các tổ chức xã hội cơ sở phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo Kế hoạch được NHCSXH và UBND thành phố giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai hiệu quả các Chỉ thị của Ban Bí thư, trong tâm là cân đối ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và phân công thành viên Ban đại diện thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 theo đúng kế hoạch; chỉ đạo và giám sát Ban đại diện cấp quận, huyện thực hiện kiểm tra đúng và đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Ngoài ra, Ban đại diện cấp quận, huyện tiếp tục tham mưu cho UBND các quận, huyện chỉ đạo các bộ phận liên quan, bình xét đối tượng thụ hưởng để hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH; thực hiện kiểm tra có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra nội bộ năm 2022; khắc phục, chỉnh sửa triệt để các sai sót, tồn tại các Đoàn kiểm tra đã nêu. Đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động ủy thác của Hội đoàn thể cấp dưới; xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao chất lượng quản lý, hướng dẫn và tiếp tục thực hiện củng cố, kiện toàn, thay thế các tổ yếu kém nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận những kết quả Ban đại diện HĐQT NHCSXH đã đạt được trong năm 2021, trong đó tỷ lệ nợ xấu thấp, bảo đảm giải ngân và quản lý rủi ro; các cấp ngành, chính quyền địa phương đã có nhìn nhận đúng đắn hơn về việc ủy thác vốn sang NHCSXH.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng bám sát, nắm bắt và kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của HĐND,UBND thành phố, NHCSXH, Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 phù hợp theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu lãnh đạo các địa phương có phương án bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH ngay từ những tháng đầu năm 2022.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông