Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: 7 trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý

13:28 04/05/2023

Tại Điều 46, Chương VI, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác phòng, chống ma tuý.

Theo đó, Bộ Công an có 7 trách nhiệm sau trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý sau:

Một là. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền  ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

Hai là. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống  ma túy; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin tội phạm về ma túy; kiểm soát các  hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo thẩm quyền. 

Ba là. Tổ chức công tác giám định chất ma túy và tiền chất.

Bốn là. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Năm là. Hướng dẫn việc lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy,  người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Sáu là. Chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy; quản lý thông tin tội phạm về ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và kết quả kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

Bảy là. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông