Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: 7 trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý

17:20 07/05/2023

Tại Điều 47, Chương VI, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 7 trách nhiệm sau: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền  ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan và chính quyền địa phương hướng dẫn việc tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng  đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Hướng dẫn việc thành lập, giải thể và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Đồng thời, Bộ có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mặt khác, Bộ có trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma túy và tiến hành thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia  đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông