Hiện đại hoá lưới điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố

16:44 18/10/2022

Xác định phát triển hệ thống lưới điện là động lực quan trọng, “đi trước mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (Điện lực Hải Phòng) đã ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số toàn bộ các lĩnh vực hoạt động và xây dựng lưới điện thông minh nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tối ưu hóa lưới điện, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng lưới điện thông minh là việc thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa sau trạm biến áp công cộng, công tác ghi chỉ số bằng thiết bị cầm tay HHU, với thao tác dễ dàng đã hạn chế được rất nhiều sai sót, bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, góp phần nâng cao năng suất lao động và bảo đảm công bằng, minh bạch trong ghi chỉ số điện, tạo an toàn tuyệt đối trong cung cấp điện cho các khách hàng.

Vận hành lưới điện thông minh cũng giúp người dân, doanh nghiệp giám sát được sản lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị tại các thời điểm khác nhau theo thời gian thực, từ đó chủ động lựa chọn thiết bị và điều chỉnh hành vi sử dụng điện của mình nhằm tiết kiệm chi phí.

Trung tâm điều khiển xa góp phần nâng cao chất lượng quản lý và vận hành lưới điện

Ông Trần Giang Hùng – Phó Trưởng Trung tâm điều khiển xa, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chia sẻ: Thực hiện chủ trương chung của Chính phủ cũng như chỉ đạo của EVN và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong thời gian vừa qua, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng đã dành nguồn lực tối đa cũng như chỉ đạo quyết liệt trong công tác hiện đại hóa lưới điện.

Đến nay, đơn vị đã triển khai lắp đặt công tơ đo xa cho 519.875 công tơ sau TBA công cộng và 6.205 công công tơ trạm biến áp (TBA) chuyên dùng, đầu nguồn, đầu nguồn ranh giới, đầu nguồn 110kV.  

100% các TBA 110kV trên lưới điện Hải Phòng đã được kết nối tín hiệu về Trung tâm điều khiển xa để giám sát điều khiển từ xa tại Trung tâm từ năm 2021 (24 TBA 110kV). Điện lực Hải Phòng cũng thực hiện ứng dụng công nghệ đưa vào điều chỉnh điện áp tại TBA 110kV tự động bằng phần mềm SCADA, hệ thống sẽ tự động duy trì điện áp ổn định phía trung thế trong dải cho phép.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra đồng vị pha tại 178 điểm có kết nối mạch vòng trên lưới điện trung thế. Kết nối thu thập tín hiệu 157 thiết bị tự động hóa trên lưới điện bao gồm các Recloser, LBS, tủ RMU vào hệ thống SCADA tại TTĐKX phục vụ công tác điều độ vận hành lưới điện, tiến đến vận hành lưới điện thông minh.

Nhân viên Điện lực Hải Phòng kiểm tra thiết bị điện

Ngoài ra, Điện lực hải Phòng cũng tiến hành thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu cho lưới điện Thành phố, và đưa vào khai thác tính năng tự động hóa (DMS/DAS) tại lưới điện khu vực Dương Kinh và Thủy Nguyên.

Quá trình cô lập sự cố theo phương thức truyền thống có thể cần hơn 30 phút, khi đưa vào khai thác tính năng tự động hóa giúp cho quá trình cô lập vùng sự cố giảm đáng kể xuống dưới 5 phút, đồng thời phạm vi mất điện do ảnh hưởng của sự cố và thời gian khôi phục cấp điện cho những phụ tải này cũng giảm theo.

Việc triển khai hiện đại hóa lưới điện cần trang bị mới thiết bị tự động hóa trên lưới điện trung thế, cải tạo lưới điện hiện trạng, nâng cấp thiết bị cho đồng bộ, nâng cấp hạ tầng mạng viễn thông, cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu vận hành lưới điện thông minh, quá trình này đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính tuy nhiên Điện lực Hải Phòng đã lập kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn cụ thể và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản lưới điện trên toàn thành phố sẽ được vận hành theo chế độ tự động hóa.

Điện lực Kiến An triển khai thay thế lắp đặt hệ thống công tơ cơ bằng công tơ điện tử đo xa trên địa bàn toàn quận Kiến An.

Trong thời gian qua, Điện lực Hải Phòng cũng triển khai đồng loạt nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông như: công nghệ quản lý, giám sát thiết bị đo đếm từ xa, tự động đọc, thu thập và truyền số liệu đo đếm điện; lắp đặt công tơ điện tử; 100% các điện lực trực thuộc sử dụng thiết bị thông minh hỗ trợ cho công tác ghi chỉ số đối với các công tơ cơ khí và công tác kiểm tra giám sát an toàn công tác trên lưới điện; ứng dụng hệ thống hóa đơn điện tử cho 100% khách hàng sử dụng điện trong các khâu phát hành hóa đơn, thu nộp tiền điện; ứng dụng chăm sóc khách hàng qua hệ thống nhắn tin SMS thông báo tiền điện, thông báo lịch tạm ngưng cấp điện; đẩy mạnh công tác đa dạng hóa các kênh thanh toán tiền điện.

Việc triển khai hiện đại hóa lưới điện cần trang bị mới thiết bị tự động hóa trên lưới điện trung thế, cải tạo lưới điện hiện trạng, nâng cấp thiết bị cho đồng bộ, nâng cấp hạ tầng mạng viễn thông, cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu vận hành lưới điện thông minh.

Quá trình này đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính tuy nhiên Điện lực Hải Phòng đã lập kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn cụ thể và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản lưới điện trên toàn Thành phố sẽ được vận hành theo chế độ tự động hóa.

Đại diện lãnh đạo Điện Lực Hải Phòng khẳng định, để bảo đảm đủ nguồn lưới điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm tiếp theo, đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế, thu hút đầu tư mạnh mẽ của thành phố hiện nay, ngành Điện tiếp tục nghiên cứu, đầu tư hệ thống điện tại một số địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế, các khu vực có chất lượng điện yếu với mục tiêu xây dựng một hệ thống lưới điện bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông