Huyện Cát Hải tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2023

08:03 08/12/2023

Sáng 6/12, UBND huyện Cát Hải tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; biểu dương Thôn, Tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm qua, Ban chỉ đạo huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy chế đề ra, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào của cấp trên, đồng thời xây dựng, ban hành và tham mưu các văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa theo quy định và tổ chức bình xét các danh hiệu sát với tình hình thực tế địa phương.

Ban chỉ đạo huyện đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, các tầng lớp Nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

 

Phó Bí thư Thường trực huyện Cát Hải Hoàng Hồng Luân trao quyết định công nhận 29 thôn, 24 tổ dân phố đạt danh hiệu Thôn, Tổ dân phố văn hóa

Năm 2023, các khu dân cư, tổ dân phố, các gia đình trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, của địa phương; mạnh dạn bài trừ tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phong trào xây dựng làng, tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hóa; nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đời sống Nhân dân ở các làng, tổ dân phố, khu dân cư ngày càng được nâng cao, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng được giữ vững. 

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và mô hình “Cát Hải 5 an” cũng được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành tích cực vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; vận động các hộ gia đình và khu dân cư đăng ký và cam kết thực hiện các tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư; xây dựng các mô hình "Tổ tự quản", "Dòng họ tự quản", "Gia đình tự quản", mô hình làm nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại khu dân cư. 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Nguyễn Quang Vinh trao Giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 

Đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4 hộ; hộ cận nghèo chỉ còn 1 hộ. Các địa phương đã xã hội hoá trên 245 triệu hỗ trợ nhân dân xoá nghèo; quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ cho 192 lượt đối tượng thụ hưởng, với tổng kinh phí 548 triệu đồng để trao quà, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 17 nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ cho 1 gia đình gặp tai nạn rủi ro. 

Năm 2023, toàn huyện có 29 thôn, 24 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá, chiếm tỷ lệ 91% (tăng 17% so với năm 2022); toàn huyện 7.404/7661 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,6% (tăng 176 gia đình so với năm 2022). 

Năm 2024, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, thành phố và huyện về xây dựng đời sống văn hóa.

Huyện đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá vào Nghị quyết của cấp uỷ, kế hoạch của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể để chỉ đạo thực hiện. 

Đồng thời, huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa; tích cực thực hiện xã hội hóa trong công tác văn hoá, thể dục thể thao, tu bổ và phát huy các di tích lịch sử, thiết chế văn hoá, thể thao. 

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao quyết định công nhận 29 thôn, 24 tổ dân phố đạt danh hiệu Thôn, Tổ dân phố văn hóa; tặng Giấy khen 14 gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Cát Hải năm 2023.

Lan Phương  - Trung Tuyến

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông