Ngân hàng chính sách xã hội quận Ngô Quyền: Chủ động giải ngân các chương trình tín dụng góp phần ổn định an sinh xã hội

11:37 13/02/2022

Với mục tiêu “tăng trưởng đi đôi với an toàn, hiệu quả”, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ngô Quyền đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng,đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang còn diến biến phức tạp như hiện nay.

Tổ giao dịch lưu động NHCSXH quận Ngô Quyền làm việc tại phường Vạn Mỹ

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận Ngô Quyền Nguyễn Quang Huy cho biết: để đảm bảo kế hoạch tín dụng năm 2022 và kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, ngay từ những ngày đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH quận đã chủ động báo cáo với Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH quận, UBND các phường và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng như: chương trình cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và chương trình cho vay học sinh, sinh viên.

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH quận đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Ngô Quyền, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Tính đến ngày 31-1-2022, tổng dư nợ đạt 140.541 triệu đồng với 3.276 khách hàng vay vốn, tăng 1.874 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 1,35% so với 31-12-2021.

Bên cạnh đó, với mục tiêu “tăng trưởng đi dôi với an toàn, hiệu quả”,  Phòng giao dịch NHCSXH quận Ngô Quyền đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chính quyền địa phương các cấp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ giao dịch lưu động phường và hoạt động của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Do đó, đến thời điểm ngày 31-1-2022, nợ quá hạn tại Phòng giao dịch NHCSXH quận là 331 triệu, giảm 5 triệu so với 31-12-2021, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,236%. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng cấp phường 12/12 phường đạt loại tốt. Đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV có 91/98 Tổ đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 92,85%; 3/98 Tổ đạt loại khá chiếm tỷ lệ là 3,06%; 04/98 Tổ loại trung bình chiếm tỷ lệ là 4,09%.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH quận Ngô Quyền tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận triển khai thực hiện sâu rộng các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách, hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay, góp phần thiết thực, đắc lực trong truyền tải đồng vốn tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ tới hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, vốn tín dụng chính sách xã hội có tác động tích cực nhằm đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của “tín dụng đen” đối với cuộc sống của người dân, cũng như công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn quận.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông