Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý

15:28 08/05/2023

Tại Điều 48, Chương VI, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý.

Theo đó, trong lĩnh vực này, Bộ Quốc phòng có 5 trách nhiệm sau: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan, lực lượng chức năng để tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm về ma túy, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại khu vực, địa bàn quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, chịu trách nhiệm đàotạo, bồi dưỡng người làm công tác chuyên trách phòng, chống tội  phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam và thống kê người nghiện ma túy trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Cùng với đó, tại Điều 49 của Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Y tế trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý như sau: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

Thực hiện việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy; hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế để cai nghiện ma túy. Mặt khác, tiến hành thống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

Và tại Điều 50 của Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong lĩnh vực này là chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện hoạt động phòng, chống ma túy theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông